Fashion - Sourcing & Supply Chain - Pesaro e Urbino